Mednarodna konferenca
SLO ENG
Četrtek, 17. april 2014
M hotel Ljubljana

Kontakti

Mednarodno konferenco InfoKomTeh 2014 organizira:

EDUvision
Stanislav Jurjevčič s.p.
Srednji vrh 15
1355 Polhov Gradec

E: info@infokomteh.com
T: ++386 40 247 535 

Programski in recenzentski odbor 

mag. Mojca Orel, vodja programskega in recenzentskega odbora
Gimnazija Moste Ljubljana

doc. dr. Vesna Ferk Savec
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta,
Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko

mag. Andrej Kociper
Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci in Višja Ekonomska šola v Murski Soboti

Mladen Kopasić
Osnovna šola Polje

Darko Korošec
Srednja šola Slovenska Bistrica

prof. dr. Andrej A. Lukšič
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Livija Selčan
TIS d.o.o.

mag. Axel Zahlut
ENIS Austria
 
dr. Nejc Zakrajšek
Inštitut in Akademija za multimedije, Ljubljana

dr. Srečo Zakrajšek
Inštitut in Akademija za multimedije, Ljubljana