Mednarodna konferenca
SLO ENG
Četrtek, 17. april 2014
M hotel Ljubljana

Program konference


ČETRTEK, 17. april 2014

8:30-9:00
Prihod in registracija udeležencev

9:00-11:30
OTVORITEV KONFERENCE

InfoKomTeh 2014
"Nova vizija tehnologij prihodnosti"


Uvodni pozdrav

PLENARNI DEL

Zasebnost na internetu - mit ali realno pričakovanje?

Nataša Pirc Musar (Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije)

Integrating New Technologies in Schooling - A Radical Cross-Curricular Approach. Two Innovative Examples
Axel Zahlut (ENIS Austria)

Korelati i ishodi cyberbullyinga
Vesna Bilić (Učiteljski fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu)

Role of Technologies in Future Formal and Informal Education
Mirjana Ivanović, Zoran Budimac (University of Novi Sad, Faculty of Sciences)

Applications of Emotional Intelligence in the Educational Process Supported by ITC Technologies
Boža Miljković (University of Novi Sad, Faculty of Education Sombor)
Mališa Žižović (University of »Singidunum« Beograd)
Olivera Iskrenović-Momčilović (University of Novi Sad, Faculty of Education Sombor)

Competence and motivation of compulsory education teachers in the Republic of Croatia for the application of ICT in their work

Maja Katarina Tomić (Faculty for Teacher Education, University of Zagreb)

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije med družinskimi zdravniki v Sloveniji - rezultati EU raziskave SMART
Nena Kopčavar Guček (Zdravstveni dom Ljubljana)
Rade Iljaž (Medicina Iljaž,, d.o.o.)


Vodi:  Mladen Kopasič
11.30-11.45 Odmor (kava, čaj, sok)
11:45-13:45

SIMPOZIJ:  KOGNITIVNA ZNANOST IN ZAVEST

Inteligenca in zavest
Igor Kononenko (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko)

Zavest s stališča kognitivne znanosti
Mitja Peruš (Univerza Sigmunda Freuda Dunaj / Ljubljana in
Slovensko društvo za kognitivno znanost)


Kvantna informacijska podstat kompleksnih kognitivnih procesov
Metod Škarja (samostojni raziskovalec, Adria Mobil d.o.o.)

Pogojniki in pogojne stopnje prepričanj
Borut Trpin (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

Vodi:  Lucija Mulej Mlakar
13.45-14.30 Odmor (kava, čaj, sok, prigrizek)
14:30-16:00
PODPORA, STORITVE IN POSLOVANJE

Opazovanje in poslovno vrednotenje procesa konvergence pri razvoju konvergentnih tehnologij
Franja Pižmoht, József Györkös (Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za medijske komunikacije)

Spremljanje energetske učinkovitosti kot storitev v oblaku
Gregor Černe (INEA d.o.o.)
Aleš Černivec (XLAB d.o.o.)


Odnos slovenskih kadrovskih strokovnjakov do elektronskega upravljanja s človeškimi viri
Eva Boštjančič, Neja Markočič (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo)

KOMUNICIRANJE (INTERAKCIJA ČLOVEK - UMETNA INTELIGENCA)

Piflar: sistem za učenje in odgovarjanje na vprašanja v naravnem jeziku
Peter Holozan (Amebis, d. o. o., Kamnik)

Komunikacija s kroničnimi bolniki v slovenski družinski medicini in smiselnost uporabe sredstev informacijsko komunikacijske tehnologije: rezultati presečne študije
Polona Selič (Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta)

Vodi: Nataša Sorko

IZOBRAŽEVANJE

PLENARNI DEL

School Climate and Technical Support in School for the Successful Integration of ICT in Teaching
Silvia Rogošić (Faculty of Teacher Education, University of Zagreb)

Izdelava specifičnih uporabniških bibliografskih slogov v podporo informacijskemu opismenjevanju študentov in učiteljev
Danica Dolničar, Bojana Boh (Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta)

Računalom podržane konceptualne mape i kolaborativno učenje
Marija Juričić Devčić (Učiteljski fakultet, Zagreb)

Z obrnjenim učenjem je pouk drugačen tudi v Sloveniji
Breda Gruden, Bernarda Trstenjak (Miška d.o.o.),
Rafaela Kožlakar, Stanislava Polajžer (GSŠRM Kamnik),
Maja Vičič Krabonja in Viljenka Šavli (SEŠ Maribor)
Igor Razbornik (PIA d.o.o.)


Predstavitev skupnosti Scientix
Tatjana Gulič (Osnovna šola Preska, Medvode)

Vodi: 
16:10-16:25 Odmor (kava, čaj, sok)
16:25-19:00
KOMUNICIRANJE (INTERAKCIJA ČLOVEK - UMETNA INTELIGENCA)


Gerontehnološki primeri dobre prakse v starajoči se slovenski družbi
Borut Ambrožič (Državni zbor RS)
Sandra Žlof (Alma Mater Europaea)
Mirjana Feguš (Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor)
Rozvita Pfeifer (Informacijsko tehnološki center Maribor)


Smo pripravljeni na izziv, ki nam ga ponuja uporaba IKT-ja?
Nataša Sorko (Društvo Žarek upanja)
Gregor Stojanovič (Dspot d.o.o.)


Vodi: Nataša Sorko


16:00 - 19.00

KOGNITIVNA ZNANOST IN VPLIV NA KVANTNO POLJE ZAVESTI

(predavanje z delavnico)

 • Vprašanje mentalnega telesa in frekvenc misli, ki jih mislimo skozi zgodovino
 • Odnos med zavestjo in podzavestjo
 • Kognicija in emocija: kako čutiti misli in misliti čustva?
 • Kvantno polje danes in jutri

 • Vodi: dr. Lucija Mulej Mlakar (Molga)


  IZOBRAŽEVANJE

  Stručni studiji - da ili ne - Da ali kakavi?
  Marko Radačić (bivši dekan Veleučilišta u Šibeniku, Sveučilište u Osijeku)

  Stara tema za nove generacije
  Nada Razpet (Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije)

  Od knjige do črke in nazaj
  Olga Ambrožič (Vrtec Mladi rod, Ljubljana)

  Prvi koraki do osnovnošolskega spletnega časopisa
  Črt Močivnik (I. osnovna šola Celje)

  Procesne simulacije - skriti adut učiteljev
  Gašper Grat (Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče)

  Računalništvo v slovenski osnovni šoli - izziv ali "cokla" prihodnjim generacijam
  Andrej Kociper (Osnovna šola Cerkvenjak – Vitomarci)

  Uporaba orodja NAUK za izdelavo e-gradiv
  Matej Rožič (Šolski center Novo mesto)

  Hipopeda na rogatem torusu
  Marko Razpet (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)

  Toplotni tok s sonca
  Boris Kham, Alenka Cvetkovič (Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana)

  Učenje poševnega meta z interaktivno simulacijo
  Marko Rožič (Srednja šola Črnomelj)

  Ujeti krivuljo poti sonca čez dan in jo opisati z matematičnim orodjem
  Boris Kham, Alenka Cvetkovič (Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana)

  Med prosojnicami in spletom
  Ksenija Bračič Bračko (Prva gimnazija Maribor)

  Primerjava utrjevanja v spletni učilnici in klasično pri matematiki
  Boštjan Ketiš (OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki)

  Vodi: Martina Golob
  19:00 Zaključek konference