Mednarodna konferenca
SLO ENG
Četrtek, 17. april 2014
M hotel Ljubljana

Teme konference

Mednarodna znanstvena konferenca je razdeljena na pet vsebinskih sklopov:


PODPORA, STORITVE IN POSLOVANJE

 • Inteligentni in računalniški sistemi (v gospodarstvu, bančništvu, zdravstvu in medicini, izobraževanju, znanosti,…)
 • Uporaba IKT v malih in srednjih podjetjih v obdobju krize
 • e-Učenje v oblaku - dostop do znanja, ki podjetjem omogoča hitrejši odziv na spremembe trga
 • Učinki uvajanja e-poslovanja
  • Razvoj sodobnih produktov in rešitev elektronskega poslovanja
  • Management in informacijska podpora poslovnih procesov
  • Biometrija in biometrični ukrepi
  • Inovacije v poslovnih modelih e-učenja
  • Spletni marketing
  • Operacijske raziskave in poslovno odločanje
  • Vloga mladih in start-up podjetij
  • Digitalne dobrine in usluge
 • Novi pristopi k učeči se organizaciji in inovativnosti
 • Podatkovne baze in rudarjenje podatkov
 • Informacijske tehnologije v zdravstvu in biomedicini
 • Uvajanje in upravljanje z e-računi
 • Razvijanje aplikacij v mobilnem okolju
 • Odprtokodni poslovni sistem
 • Aplikacije računalniške inteligence v programskem inženiringu
 • Brezžična komunikacijska omrežja
 • IKT za energetsko učinkovitost
 • Zelena informatika in IKT za trajnostni razvoj
 • Strategije uporabe IKT v elektroindustriji in energetiki
 • Informacijske tehnologije v javni upravi
 • Državni portali za podjetja in podjetnike


KOGNITIVNA ZNANOST IN ZAVEST

 • Razvoj kognitivne znanosti
 • Kognitivne interaktivne tehnologije
 • Integrativno kognitivno modeliranje
 • Skupno delovanje, Socialna interakcija in skupinska dinamika
 • Novi okvirji racionalnosti
 • Nevroznanost in nevronske mreže
 • Umetna inteligenca
 • Kvantna verjetnostna teorija v kognitivnem modeliranju
 • Teorija dinamičnega polja
 • Virtualni človek
 • Sodelovalni stroji, socialni roboti
 • Ali lahko računalnik nadomesti človeški um
 • Vrzel med kognitivnimi in računalniškimi pristopi
 • Raziskovanje zavesti


KOMUNIKACIJE (INTERAKCIJA ČLOVEK – UMETNA INTELIGENCA)

 • Uporaba informacijskih tehnologij v komunikacijah
 • Uspešno poslovno komuniciranje in vodenje ob podpori IKT
 • Mobilno multimedijsko komuniciranje
 • Izzivi in pomisleki uporabe IKT za prihodnje generacije
 • Virtualna družba - delovanje v novih družbenih omrežjih
 • Neformalno izobraževanje in osebnostni razvoj v delovnem okolju
 • Medgeneracijsko učenje z IKT
 • Nadzor in upravljanje s tehnološkimi sistemi
 • Inteligentne mreže in servisi


IZOBRAŽEVANJE

 • Sodobni modeli
  • uporaba socialnih omrežij v namene izobraževanja in namene profesionalnega razvoja učiteljev
  • spodbujanje kreativnosti s pomočjo uporabe sodobne IKT
  • sodobni modeli poučevanja in vrednotenja znanja z uporabo IKT
  • raba pametnih telefonov v izobraževanju
  • uporaba tabličnih računalnikov v izobraževanju
  • inovacije z uporabo IKT
  • didaktične igre
 • IKT storitve za šole in nove tehnologije
  • uporaba informacijske in poslovne učinkovitosti v javnem zavodu
  • e-upravljanje v šoli
  • e-redovalnica in e-dnevnik
  • neizkoriščena možnost za usposabljanje in zaposlovanje ljudi s posebnimi potrebami in delo z nadarjenimi dijaki
 • E-gradiva
  • razvoj in uporaba
  • preverjanje kakovosti
  • didaktični vidiki uporabe e-gradiv
  • didaktični vidiki uporabe simulacij in animacij
 • Didaktični vidiki uporabe I-table
  • sodobne metode poučevanja z uporabo interaktivne table - da ali ne?
  • bralno opismenjevanje z i-tablo
  • medpredmetno povezovanje učne snovi po vertikali s pomočjo uporabe interaktivnih gradiv z i-tablo
 • Spletne učilnice
  • razvijanje IKT kompetenc ob spletni učilnici
  • medpredmetne povezave v spletni učilnici
  • vrednotenje znanja s pomočjo spletnih učilnic
 • Raziskovalno-razvojna področja


VARNOST

 • Informacijska varnost in zasebnost – danes za jutri
 • Upravljanje s tveganji
 • Varovanje informacijskih virov z inovativnim pristopom
 • Informacijska varnost pri uporabi mobilnih naprav in povezovanju v oblak
 • Zanesljivo računalništvo
 • Brezžična varnost
 • Spletno nasilje in preprečevanje
 • Varna raba interneta in zasebnost
 • Pomen regulacije sovražnega govora na internetu
 • Varstvo pravic na svetovnem spletu
 • Varstvo osebnih podatkov na internetu
 • Uvajanje varnejših in uporabniku prijaznejših e-identitet